Транскреация е умелото съчетание на превод и креативност с цел предаване на посланията по подходящ начин за съответната аудитория. Този тип преводаческа услуга получава името си от сливането на две англоезични думи – “create” (създавам) и „translate” (превеждам).

Фундаментална характеристика на този тип преводи е, че лингвистът не просто предава значението на текста буквално, а го адаптира в услуга на аудиторията, за която той е предназначен.

Транскреацията при превод има за цел да използва специфични жаргонни изрази, културни особености, диалектни форми и конотации, за да се гарантира, че читателят ще усети онова, което авторът е поискал да вложи в текста като емоция и усещане. Този тип локализация на съдържанието е често използван в различен контекст, включително:

Една от най-ясно изразените черти, характерни за транскреацията, е че при превод се запазва нагласата и цялостното усещане, което съдържанието носи. Този ефект е постижим благодарение използването на различни стилистични похвати, както и с подходящи за проекта терминологични речници.

„Нова Транслейт“ e доказана през годините преводаческа агенция, която предлага най-подходящата методология за работа на своите партньори. Стремежът ни е винаги да предадем точно посланията без значение от езика, с който боравим.

Търсите адаптиран превод, като че ли създаден от местен човек, който познава манталитета, нагласите и психологията на аудиторията? Искате да се почувствате на мястото на клиентите от съответната държава, за да разберете как мислят те, какво обичат и какво ги плаши? Доверете се на професионализма и опита на „Нова Транслейт“, защото ние знаем как да изразим идеите ви!

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?