Nova translateNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logo

Редакция на машинен превод

Използвате система за машинен превод и търсите партньор, който да ви съдейства с редакцията му? Ние имаме опит!

В агенция Нова Транслейт вярваме, че правилната комуникация е ключът към всеки успех. За нас езикознанието е страст и към всеки проект за превод подхождаме задълбочено и с внимание.
За 5 години ние извършихме над 10 000 проекта и имаме повече от 2 50 клиента.Разполагаме с голям върешен екип от опитни професионалисти-преводачи, както и имаме изградена глобална мрежа от експерти и консултанти, които да ни съдействат, когато е в интерес на Вашия бизнес при опериране на външни пазари. Извършваме специализирани преводи за всякакви индустрии, което ни дава гъвкавост и широк поглед върху динамиката в бизнеса.Нова Транслейт е иновативна агенция за преводи и постоянно внедрява технологични новости при извършването на услугите. Считаме, че всеки бизнес трябва да внедрява успешни иновативни практики в своята работа, за да поддържа своята конкурентоспособност. Умелото съчетание на динамичен и адаптивен подход, в комбинация с модерни решения, ни изгражда като стратегически партньор, на който можете да се доверите във всяка ситуация.

Все по-често нашите клиенти се обръщат към нас с молба за услугата Редакция на машинен превод.

Наричана още Post-edit, тя представлява процеса, при който лингвисти коригират машинно генериран превод, за да постигнат удовлетворителен краен продукт. Концепцията на този вид услуга е свързана с предварителна редакция. Най-добри резултати от машинния превод могат да се получат, ако текстът за превод предварително се редактира, като се приложат принципите на т.нар. контролиран естествен език (controlled natural language).

Макар че често качеството на преведения текст е изненадващо високо, абсолютно винаги се налага той да бъде изчистен от грешки от човек. Това е така, защото колкото и напреднали да са технологиите, в частност системите за машинен превод, добрия превод е по-скоро изкуство и като такова не може за него да се разчита изцяло на машина.

Като цяло съществуват два типа редакция на машинен превод – повърхностен и задълбочен. При повърхностния основната цел на редактора е да изчисти преведения текст от груби, смислови грешки, докато при задълбочения, както предполага и името, се прави цялостна редакция – коригират се всякакви лингвистични и смислови грешки, придават се нюансите на текста и дори игрите на думи.

За нас в „Nova Translate“ една от основните ни ценности, заложени във фирмената ни култура, е стремежът към иновации, като полагаме всички усилия да бъдем в крачка с модерния свят. Част от тези усилия е предлаганата от нас услуга за редакция на машинен превод.

Работния процес, който сме приели за извършване на тази услуга, е следният: получаваме генериран машинен превод в преводачески софтуер или експортиран в текстови файл (.doc, .docx и др.), клиентът уточнява степента на редакция, която очаква за конкретния проект и текстът се препраща към лингвист за редакция. Ако клиентът желае, редактирания вече текст може да се изпрати и за последваща редакция от втори лингвист.

Вече имаме реализирани много подобни проекти и ще се радваме да осъществим и Вашия!

Нашите клиенти

Свържи се с Nova Translate

Get In Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.