Nova translateNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logo

Транскреация

Креативно интерпретиране в преводите в съответствие с културни особености, целеви пазари и потребители

В агенция Нова Транслейт вярваме, че правилната комуникация е ключът към всеки успех. За нас езикознанието е страст и към всеки проект за превод подхождаме задълбочено и с внимание.
За 5 години ние извършихме над 10 000 проекта и имаме повече от 2 50 клиента.Разполагаме с голям върешен екип от опитни професионалисти-преводачи, както и имаме изградена глобална мрежа от експерти и консултанти, които да ни съдействат, когато е в интерес на Вашия бизнес при опериране на външни пазари. Извършваме специализирани преводи за всякакви индустрии, което ни дава гъвкавост и широк поглед върху динамиката в бизнеса.Нова Транслейт е иновативна агенция за преводи и постоянно внедрява технологични новости при извършването на услугите. Считаме, че всеки бизнес трябва да внедрява успешни иновативни практики в своята работа, за да поддържа своята конкурентоспособност. Умелото съчетание на динамичен и адаптивен подход, в комбинация с модерни решения, ни изгражда като стратегически партньор, на който можете да се доверите във всяка ситуация.

Транскреация е умелото съчетание на превод и креативност с цел предаване на посланията по подходящ начин за съответната аудитория. Този тип преводаческа услуга получава името си от сливането на две англоезични думи – “create” (създавам) и „translate” (превеждам).

Фундаментална характеристика на този тип преводи, е че лингвистът не просто предава значението на текста буквално, а го адаптира в услуга на аудиторията, за която той е предназначен.

Транскреацията при превод има за цел да използва специфични жаргонни изрази, културни особености, диалектни форми и конотации, за да се гарантира, че читателят ще усети онова, което авторът е поискал да вложи в текста като емоция и усещане. Този тип локализация на съдържанието е често използван в различен контекст, включително:

  • Рекламно съдържание;
  • Софтуер;
  • Уеб сайтове и мобилни приложения;
  • Брошури, плакати и листовки;
  • Художествена литература;
  • Телевизионни предавания, филми и сериали.

Една от най-ясно изразените черти, характерни за транскреацията, е че при превод се запазва нагласата и цялостното усещане, което съдържанието носи. Този ефект е постижим благодарение на използването на различни стилистични похвати, както и с подходящи за проекта терминологични речници.

Нова Транслейт“ e доказана през годините преводаческа агенция, която предлага най-подходящата методология за работа на своите партньори. Стремежът ни е винаги да предадем точно посланията без значение от езика, с който боравим.

Търсите адаптиран превод, като че ли създаден от местен човек, който познава манталитета, нагласите и психологията на аудиторията? Искате да се почувствате на мястото на клиентите от съответната държава, за да разберете как мислят те, какво обичат и какво ги плаши? Доверете се на професионализма и опита на „Нова Транслейт“, защото ние знаем как да изразим идеите Ви!

Нашите клиенти

Свържи се с Nova Translate

Get In Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.