Nova translateNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logo

Легализация

Удостоверяване на автентичността и верността на документ.

В агенция Нова Транслейт вярваме, че правилната комуникация е ключът към всеки успех. За нас езикознанието е страст и към всеки проект за превод подхождаме задълбочено и с внимание.
За 5 години ние извършихме над 10 000 проекта и имаме повече от 2 50 клиента.Разполагаме с голям върешен екип от опитни професионалисти-преводачи, както и имаме изградена глобална мрежа от експерти и консултанти, които да ни съдействат, когато е в интерес на Вашия бизнес при опериране на външни пазари. Извършваме специализирани преводи за всякакви индустрии, което ни дава гъвкавост и широк поглед върху динамиката в бизнеса.Нова Транслейт е иновативна агенция за преводи и постоянно внедрява технологични новости при извършването на услугите. Считаме, че всеки бизнес трябва да внедрява успешни иновативни практики в своята работа, за да поддържа своята конкурентоспособност. Умелото съчетание на динамичен и адаптивен подход, в комбинация с модерни решения, ни изгражда като стратегически партньор, на който можете да се доверите във всяка ситуация.

Легализацията е една от топ услугите, които „Нова Транслейт“ предлага на своите клиенти, желаещи да използват съответните документи извън България.

Агенция „Нова Транслейт“ има сключен договор с Консулския отдел към Министерството на Външните работи на Република България за извършване на официални преводи на държавни книжа с международно значение и насоченост. Благодарение на този факт, ние лесно можем да легализираме желаните от Вас документи, за да послужат те във всяка държава, в която са необходими.

Какво представлява легализацията?

Различните документи се легализират по различен начин. Често това става чрез т.нар. Apostille, който се полага от различни държавни институции.

Печатът Apostille може да се издаде от държави, които са членки по Хагската конвенция през 1961 г.

Печатът Apostille представлява държавна заверка, която следва стандартни правила и в България се полага от редица институции, сред които:

 • МВнР, където се заверяват всички преводи от български на чужд език, както и множество други документи;
 • Министерство на образованието, където се заверяват документи, издадени от образователни институции (има изключения); и
 • Министерството на правосъдието.

От 2018 г. насам нотариусите заверяват преводи към български език (т.е. преводите на чуждестранни документи) задължително в присъствието на заклет преводач. Легализацията на различните документи се извършва по различен начин и често това означава валидирането им посредством Апостил, за да бъдат използвани пред официалните органи на друга държава. Печатът Апостил осигурява признаване на документа без допълнителна верификация в държавите, които са подписали Хагската конвенция от 1961 година.

Печатът Апостил представлява държавна заверка, която следва стандартни правила и може да бъде придобита от различни държавни органи, включително Министерство на външните работи, Министерството на образованието и науката, Министерство на правосъдието и т.н., спрямо своето предназначение и специфика.

Ние от преводаческа агенция „Нова Транслейт“ разполагаме с над 120 заклети преводачи, специализирани в превод на документи на над 50 езика, включително различни езикови комбинации между тях.

При нас можете да легализирате:

 • Персонални документи, като удостоверения за раждане и брак;
 • Договори и споразумения между юридически и физически лица;
 • Данъчни декларации;
 • Документи, издадени от съдебни институции;
 • Пълномощни и декларации;
 • Медицински удостоверения;
 • Дипломи за средно и висше образование, и други образователни документи;
 • Всякаква документация, издадена от общински, областни или държавни органи.

При нужда от превод на документа, който следва да бъде заверен, то той се превежда от заклет преводач, част от нашия екип, който се подписва под него, удостоверявайки истинността на превода. След това документът бива легализиран по съответния ред, според своето предназначение.

Търсите бърз, лесен и удобен начин да легализирате важни за Вас документи? Бързате, а не искате да плащате прекалено висока цена? „Нова Транслейт“ ще отговори на изискванията Ви в необходимите срокове!

Нашите клиенти

Свържи се с Nova Translate

Get In Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.