Nova translateNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logo

Коректорска дейност

Проверка на преводи, корекция и верификация спрямо специфична терминология

В агенция Нова Транслейт вярваме, че правилната комуникация е ключът към всеки успех. За нас езикознанието е страст и към всеки проект за превод подхождаме задълбочено и с внимание.
За 5 години ние извършихме над 10 000 проекта и имаме повече от 2 50 клиента.Разполагаме с голям върешен екип от опитни професионалисти-преводачи, както и имаме изградена глобална мрежа от експерти и консултанти, които да ни съдействат, когато е в интерес на Вашия бизнес при опериране на външни пазари. Извършваме специализирани преводи за всякакви индустрии, което ни дава гъвкавост и широк поглед върху динамиката в бизнеса.Нова Транслейт е иновативна агенция за преводи и постоянно внедрява технологични новости при извършването на услугите. Считаме, че всеки бизнес трябва да внедрява успешни иновативни практики в своята работа, за да поддържа своята конкурентоспособност. Умелото съчетание на динамичен и адаптивен подход, в комбинация с модерни решения, ни изгражда като стратегически партньор, на който можете да се доверите във всяка ситуация.

Нова Транслейт“ извършва услугата proof reading или коректорска дейност. Корекцията на преводите е верификация на качеството на текста при четене.

Разликата между коректорската дейност и редакцията е в това, че редакцията се прави на база на изходния текст, докато при коректорската дейност се работи изцяло с целите на текста. Това позволява елиминиране на езикови грешки от всякакво естество.

Ние сме специализирани в коректорска дейност на нискобюджетни преводи, за които нашите партньори желаят верификация на качеството.

Тази услуга е част от етапите на всеки наш проект, но много агенции я пренебрегват в опит да понижат крайната цена на услугите си, посредством минимизиране на вложения човекоресурс.

Като преводаческа агенция с дългогодишен опит на пазара, ние сме наясно, че много клиенти в България предпочитат ниската цена, предложена от агенция, която не им е позната до момента. А дали можете да се доверите на качеството на преводите при подобни обстоятелства и толкова ниски цени?

Коректорската дейност има за цел да даде увереност на клиента, че преводите, реализирани от нискобюджетни преводачески агенции, няма да дискредитират него или неговия бизнес.

Кога е подходящо да използвате тази услуга?

Има редица случаи, които предполагат допълнителна проверка на качеството на извършения превод, като например:

  • Текстът е предназначен за широк кръг от читатели и желаете да сте напълно уверени в езиковата му коректност;
  • Избрали сте преводаческа агенция, работеща на ниски цени и без портфолио с клиенти;
  • Решили сте сами да преведете нужните документи, но търсите верификация за качеството на извършеният превод;
  • Работите за първи път с преводач на свободна практика и желаете професионално мнение за работата му;

Превода на текст не е просто превеждане на думи, а също трябва да е подходящо структуриран, оформен и да използва актуална терминология, характерна за съответния отрасъл.

Ако държите на безапелационното качество и отличен лингвистичен подход при превод на важна за вас документация, то тази услуга на „Нова Транслейт“ е именно за вас!

Нашите клиенти

Свържи се с Nova Translate

Get In Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.