Nova translateNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logoNova translate logo

Многоезична предпечатна подготовка

DTP, маркетинг преводи, многоезична предпечатна подготовка, интернационализация на документи

В агенция Нова Транслейт вярваме, че правилната комуникация е ключът към всеки успех. За нас езикознанието е страст и към всеки проект за превод подхождаме задълбочено и с внимание.
За 5 години ние извършихме над 10 000 проекта и имаме повече от 2 50 клиента.Разполагаме с голям върешен екип от опитни професионалисти-преводачи, както и имаме изградена глобална мрежа от експерти и консултанти, които да ни съдействат, когато е в интерес на Вашия бизнес при опериране на външни пазари. Извършваме специализирани преводи за всякакви индустрии, което ни дава гъвкавост и широк поглед върху динамиката в бизнеса.Нова Транслейт е иновативна агенция за преводи и постоянно внедрява технологични новости при извършването на услугите. Считаме, че всеки бизнес трябва да внедрява успешни иновативни практики в своята работа, за да поддържа своята конкурентоспособност. Умелото съчетание на динамичен и адаптивен подход, в комбинация с модерни решения, ни изгражда като стратегически партньор, на който можете да се доверите във всяка ситуация.

DTP е абревиатура на Desktop Publishing – услуга, която може да се окаже критично важна при превода на цял проект. Целта на многоезичната предпечатна подготовка е да предостави лесен начин за превод на различни елементи от документ и запазване на цялостната визия, и Look & Feel концепция.

В „Нова Транслейт“ предоставяме DTP услуга, която следва напълно желанието на клиентите да се спази цялостната графична концепция на даден документ, без значение на какъв език е съдържанието в него.

Desktop Publishing е фундаментален компонент при интернационализация на документи, включително при предпечатна подготовка. Възползвайки се от тази услуга, Вие ще можете да запазите:

  • Визуалната си бранд концепция;
  • Излъчването, което търсите пред клиенти от други държави;
  • Уникалното съчетание на текстови послания и графични компоненти.

Важното при този тип преводи, предлагани от „Нова Транслейт“ е, че можете да предоставите документ на един език, а ние ще имаме грижата той да бъде преведен, без да се губи идеята му на комплексно ниво. Нашият екип ще се погрижи и за културната адаптация, в случай че част от графичното съдържание не е подходящо за целевата аудитория в съответната държава. Ние използваме адаптирани решения при предаване на текстовите послания, предназначени за съответната целева група и 100% съобразени с дизайна, и визията на съответния документ.

Къде е необходим DTP?

  • Рекламни брошури;
  • Техническа документация и инструкции за употреба;
  • Книги и презентации;
  • Уеб сайтове и приложения;
  • Графични материали и много други.

Защо ни е необходим DTP?

Основната причина да изберете подобна услуга е запазването на визуалната и текстовата част на документа, възможно най-близко до тази на оригинала. Често преводът на един текст би дискредитирал цялостната визия. В такива ситуации добрата практика е той да бъде предаден по начин, който да я съхрани такава, каквато е в оригинал.

Екипът на „Нова Транслейт“, фокусиран върху многоезичната предпечатна подготовка (DTP), е с дългогодишен опит и широк спектър компетенции, справяйки се безпроблемно с всякакви файлове и изисквания.

Нашите клиенти

Свържи се с Nova Translate

Get In Touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.