„Нова Транслейт“ извършва услугата proof reading или коректорска дейност. Корекцията на преводите е верификация на качеството на текста при четене.

Разликата между коректорската дейност и редакцията е в това, че редакцията се прави на база на изходния текст, докато при коректорската дейност се работи изцяло с целите на текста. Това позволява елиминиране на езикови грешки от всякакво естество.

Ние сме специализирани в коректорска дейност на нискобюджетни преводи, за които нашите партньори желаят верификация на качеството.

Тази услуга е част от етапите на всеки наш проект, но много агенции я пренебрегват в опит да понижат крайната цена на услугите си, посредством минимизиране на вложения човекоресурс.

Като преводаческа агенция с дългогодишен опит на пазара, ние сме наясно, че много клиенти в България предпочитат ниската цена, предложена от агенция, която не им е позната до момента. А дали можете да се доверите на качеството на преводите при подобни обстоятелства и толкова ниски цени?

Коректорската дейност има за цел да даде увереност на клиента, че преводите, реализирани от нискобюджетни преводачески агенции, няма да дискредитират него или неговия бизнес.

Кога е подходящо да използвате тази услуга?

Има редица случаи, които предполагат допълнителна проверка на качеството на извършения превод, като например:

Преводът на текст не е просто превеждане на думи, а също трябва да е подходящо структуриран, оформен и да използва актуална терминология, характерна за съответния отрасъл.

Ако държите на безапелационното качество и отличен лингвистичен подход при превод на важна за вас документация, то тази услуга на „Нова Транслейт“ е именно за вас!

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?