Превеждане на над 85 000 думи медицинска документация

„Стада“ – утвърдена, международна компания – концентрирана върху пазара на здравни услуги с дългогодишни традиции във фармацевтичната индустрия.  За последните няколко години преведохме над 90 000 думи медицинска документация. Проектът имаше за цел да разшири глобалната достъпност на техните здравни продукти и да осигури точна и комплексна информация както за здравните специалисти, така и за пациентите. Този казус разглежда предизвикателствата, стратегиите и резултатите при превода на медицинската документация за „Стада“.

Предизвикателства:

1. Техническа сложност: Превеждането на медицинска документация включва сложна терминология, научни концепции и регулаторни насоки, което представлява значително предизвикателство за поддържане на точност и прецизност.

2. Съответствие с регулациите: Осигуряването на съответствие с разнообразните регулаторни изисквания в различни пазари увеличава сложността на процеса на превод и изисква внимателно внимание към детайлите.

3. Обем и разнообразие: Обемът на медицинската документация, включваща ръководства за продукти, информация за безопасност и клинични изследвания, изисква ефективно управление на проекта и координация.

4. Осигуряване на качество: Поддържането на най-високите стандарти за качество на превода, съгласуваност и последователност е от съществено значение за гарантиране на безопасността и ефективността на фармацевтичните продукти на „Стада“.

Стратегия и Решения:

1. Формиране на специализиран екип: Нова Транслейт създаде екип от медицински преводачи, здравни специалисти, регулаторни експерти и лингвисти с обширен опит в фармацевтичния превод.

2. Изчерпателно обучение: Членовете на екипа преминаха изчерпателно обучение, за да се запознаят с продуктите на „Стада“, медицинската терминология, регулаторните рамки и стандартите за качество.

3. Интеграция на технологии: Използването на инструменти за управление на преводи, бази данни с терминология и софтуер за осигуряване на качество оптимизира процеса на превод, подобрява ефективността и улеснява управлението на терминологията.

4. Експертиза в регулациите: Тясното сътрудничество със специалисти по регулаторни въпроси гарантира съответствие с международните регулации и стандарти, намалява рисковете и осигурява пазарното одобрение.

5. Непрекъснат цикъл на обратна връзка: Създаването на механизъм за обратна връзка, включващ специалисти по съдържание и заинтересовани страни, позволява постоянно усъвършенстване и подобряване на преведените материали.

Резултати:

1. Своевременна доставка: Въпреки сложността и обема на проекта „Стада“ успешно получи преведената медицинска документация в установения срок, като спази регулаторните срокове и изискванията на пазара.

2. Точност и съответствие: Преведените материали спазваха най-високите стандарти за точност, съгласуваност и регулаторно съответствие, гарантирайки безопасността, ефективността и легалността на фармацевтичните продукти на “Стада“.

3. Глобална Достъпност: Чрез превод на медицинската документация на няколко езика „Стада“ подобри достъпността на своите здравни продукти, позволявайки на здравните специалисти и пациентите по целия свят да получат важна информация.

4. Регулаторно одобрение: Вниманието към регулаторните изисквания и стандартите за качество улесни одобрението на продуктите на „Стада“ на различни пазари, позволявайки на компанията да разшири своето глобално присъствие и пазарен обхват.

Изводи: Чрез превод на над 85 000 думи медицинска документация „Стада“ демонстрира своята ангажираност към доставяне на точна, отговаряща на изискванията и достъпна медицинска информация на глобално ниво. Чрез стратегическо планиране, специализирана експертиза и технологични иновации „Стада“ успешно преодоля предизвикателствата на медицинския превод, гарантирайки безопасността, ефективността и достъпността на своите фармацевтични продукти в различни пазари. Занапред „Стада“ ще продължи да отделя внимание на отличния превод и регулаторното съответствие, за да подобри здравето на пациентите и безопасността по света.

Превеждане на над 85 000 думи медицинска документация - Казус за „Стада“

Въведение:

„Стада“ – утвърдена, международна компания - концентрирана върху пазара на здравни услуги с дългогодишни традиции във фармацевтичната индустрия. За последните няколко години ние от „Нова транслейт” преведохме над 90 000 думи медицинска документация.

Проектът имаше за цел да разшири глобалната достъпност на техните здравни продукти и да осигури точна и комплексна информация както за здравните специалисти, така и за пациентите. Този казус разглежда предизвикателствата, стратегиите и резултатите при превода на медицинската документация за „Стада“.

Предизвикателства:

1. Техническа сложност:

Превеждането на медицинска документация включва сложна терминология, научни концепции и регулаторни насоки, което представлява значително предизвикателство за поддържане на точност и прецизност.

2. Съответствие с регулациите:

Осигуряването на съответствие с разнообразните регулаторни изисквания в различни пазари увеличава сложността на процеса на превод и изисква внимателно внимание към детайлите.

3. Обем и разнообразие:

Обемът на медицинската документация, включваща ръководства за продукти, информация за безопасност и клинични изследвания, изисква ефективно управление на проекта и координация.

4. Осигуряване на качество:

Поддържането на най-високите стандарти за качество на превода, съгласуваност и последователност е от съществено значение за гарантиране на безопасността и ефективността на фармацевтичните продукти на „Стада“.

Стратегия и решения:

1. Формиране на специализиран екип:

„Нова Транслейт“ създаде специален екип от медицински преводачи, здравни специалисти, регулаторни експерти и лингвисти с обширен опит във фармацевтичния превод.

2. Изчерпателно обучение:

Членовете на екипа преминаха изчерпателно обучение, за да се запознаят с продуктите на „Стада“, медицинската терминология, регулаторните рамки и стандартите за качество.

3. Интеграция на технологии:

Използването на инструменти за управление на преводи, бази данни с терминология исофтуер за осигуряване на качество оптимизира процеса на превод, подобрява ефективността и улеснява управлението на терминологията.

4. Експертиза в регулациите:

Тясното сътрудничество със специалисти по регулаторни въпроси гарантира съответствие с международните регулации и стандарти, намалява рисковете и осигурява пазарното одобрение.

5. Непрекъснат цикъл на обратна връзка:

Създаването на механизъм за обратна връзка, включващ специалисти по съдържание и заинтересовани страни, позволи постоянно усъвършенстване и подобряване на преведените материали.

Резултати:

1. Своевременна доставка:

Въпреки сложността и обема на проекта „Стада“ успешно достави преведената медицинска документация в установения срок, като спази регулаторните срокове и изискванията на пазара.

2. Точност и съответствие:

Преведените материали спазваха най-високите стандарти за точност, съгласуваност и регулаторно съответствие, гарантирайки безопасността, ефективността и легалността на фармацевтичните продукти на „Стада“.

3. Глобална достъпност:

Чрез превод на медицинската документация на няколко езика „Стада“ подобри достъпността на своите здравни продукти, позволявайки на здравните специалисти и пациентите по целия свят да получат важна информация.

4. Регулаторно одобрение:

Вниманието към регулаторните изисквания и стандартите за качество улесни одобрението на продуктите на „Стада“ на различни пазари, позволявайки на компанията да разшири своето глобално присъствие и пазарен обхват.

Изводи:

Чрез превод на над 85 000 думи медицинска документация „Стада“ демонстрира своята ангажираност към доставяне на точна, отговаряща на изискванията и достъпна медицинска информация на глобално ниво. Чрез стратегическо планиране, специализирана експертиза и технологични иновации „Стада“ успешно преодоля предизвикателствата на медицинския превод, гарантирайки безопасността, ефективността и достъпността на своите фармацевтични продукти в различни пазари. Занапред „Стада“ ще продължи да отделя внимание на отличния превод и регулаторното съответствие, за да подобри здравето на пациентите и безопасността по света.