Превеждане на над 1000 страници от потребителски ръководства и техническа документация за медицински устройства - Казус за изграждане на силен екип от специалисти и разбиране на бизнес нуждите за „Контрон“.

През изминалата година „Контрон“ започна голям проект за превеждане на над 1200 страници от потребителски ръководства и техническа документация за медицински устройства. Целта беше да се подобри глобалната достъпност на продуктите на Контрон, като се предостави обширна многоезична подкрепа на потребителите. Въпреки това постигането на тази цел наложи изграждането на силен екип от специалисти и добро разбиране на бизнес нуждите на „Контрон“.

Предизвикателства:

1. Обем и сложност: Превеждането на над 1200 страници от потребителски ръководства и техническа документация представляваше значително предизвикателство поради обширното съдържание и неговата техническа сложност.

2. Специализирано познание: Съдържанието включваше изключително специализирана техническа терминология и сложни процедури, специфични за медицинските устройства, което изискваше преводачи със специализирана експертиза в областта.

3. Времеви ограничения: Спазването на стриктни срокове за доставка, като се гарантира качеството и точността на преводите, допълнително утежни графика на проекта.

4. Разбиране на бизнеса: Разбирането на бизнес нуждите на „Контрон“, индустриалните стандарти и регулаторните изисквания беше от съществено значение за предоставянето на преводи, които отговаряха на целите на компанията и очакванията на потребителите.

Стратегия и решения:

1. Изграждане на екип: Създадохме специализиран екип от преводачи, експерти по темата, управители на проекти и лингвисти със специализирано познание в областта на медицинските устройства и техническата документация.

2. Специализирано обучение: Членовете на екипа преминаха изчерпателно обучение, за да се запознаят с продуктите на „Контрон“, терминологията и специфичните изисквания на индустрията.

3. Сътрудничество и комуникация: Бяха установени отворени канали за комуникация, за да се улесни сътрудничеството между членовете на екипа и да се гарантира съответствие с бизнес целите на „Контрон“.

4. Интеграция на технологии: За проектите използваме софтуер за управление на преводи и инструменти за компютърно помагане на превода (CAT), с което се оптимизира работният процес, подобрява се ефективността и се поддържа съгласуваност в преводите.

5. Контрол на качеството: Бяха въведени строги мерки за контрол на качеството, включително множество редакции и коментари, за да се гарантира точността, съгласуваността и съответствието на преведеното съдържание с индустриалните стандарти и регулаторни изисквания.

Резултати:

1. Своевременна доставка: Въпреки предизвикателствата, породени от обема и сложността на проекта, екипът на „Контрон“ успешно получи всички преведени потребителски ръководства и техническа документация в установения срок.

2. Точност и съгласуваност: Вниманието към детайлите и спазването на стандартите за качество доведоха до точно преведено съдържание със съгласувана терминология и форматиране.

3. Удовлетворение на клиента: „Контрон“ изрази удовлетворение от качеството и надеждността.

Превод на над 1000 страници - Казус за изграждане на силен екип от специалисти и разбиране на бизнес нуждите за Контрон

Въведение:

През изминалата година „Контрон“   започна голям проект за превеждане на над 1200 страници от потребителски ръководства и техническа документация за медицински устройства.

Целта беше да се подобри глобалната достъпност на продуктите на „Контрон“, като се предостави обширна многоезична подкрепа на потребителите от страна на „Нова транслейт“. Въпреки това постигането на тази цел наложи изграждането на силен екип от специалисти и добро разбиране на бизнес нуждите на „Контрон“.

Предизвикателства:

1. Обем и сложност:

Превеждането на над 1200 страници потребителски ръководства и техническа документация представляваше значително предизвикателство поради обширното съдържание и неговата техническа сложност.

2. Специализирано познание:

Съдържанието включваше изключително специализирана техническа терминология и сложни процедури, специфични за медицинските устройства, което изискваше преводачи със специализирана експертиза в областта.

3. Времеви ограничения:

Спазването на стриктни срокове за доставка, като се гарантира качеството и точността на преводите, допълнително утежни графика на проекта.

4. Разбиране на бизнеса:

Разбирането на бизнес нуждите на „Контрон“, индустриалните стандарти и регулаторните изисквания беше от съществено значение за предоставянето на преводи, които отговаряха на целите на компанията и очакванията на потребителите.

Стратегия и решения:

1. Изграждане на екип:

Нова Транслейт изгради екип от преводачи, експерти по темата, мениджър на проекти и лингвисти със специализирано познание в областта на медицинските устройства и техническата документация.

2. Специализирано обучение:

Членовете на екипа преминаха изчерпателно обучение, за да се запознаят с продуктите на Контрон, терминологията и специфичните изисквания на индустрията.

3. Сътрудничество и комуникация:

Бяха установени отворени канали за комуникация, за да се улесни сътрудничеството между членовете на екипа и да се гарантира съответствие с бизнес целите на Контрон.

4. Интеграция на технологии:

За проектите използваме използва софтуер за управление на преводи и инструменти за Компютърно Помагане на Превода (CAT), с това  се оптимизира работния процес, подобри се ефективността и  се поддържа съгласуваност в преводите.

5. Контрол на качеството:

Бяха въведени строги мерки за контрол на качеството, включително множество редакции и коментари, за да се гарантира точността, съгласуваността и съответствието на преведеното съдържание с индустриалните стандарти и регулаторни изисквания.

Резултати:

1. Своевременна доставка:

Въпреки предизвикателствата, породени от обема и сложността на проекта, екипът на „Контрон“ успешно получи всички преведени потребителски ръководства и техническа документация в установения срок.

2. Точност и съгласуваност:

Вниманието към детайлите и спазването на стандартите за качество доведоха до точно преведено съдържание със съгласувана терминология и форматиране.

3. Удовлетворение на Клиента:

„Контрон“ изрази удовлетворение от качеството и надеждността