Устният превод в реално време е най-сериозното предизвикателство за всеки професионален преводач. Динамиката на комуникация при устен превод налага високоскоростно вземане на адаптирани за ситуацията и контекста решения.

Дългогодишният професионален опит на Нова Транслейт е гаранция за качеството на устния превод. Ние сме имали разнообразни проекти с различна тематика, които във времето са изградили бързина и адаптивност в нашите експерт-преводачи. Нашите клиенти ни се доверяват при медицински, технологични и технически, юридически и други устни преводи, когато е особено важен професионализма на преводача.

Симултанен превод

Така нареченият симултанен превод е специфичен тип устен превод в реално време, който предполага работа в кабинка за преводача, както и подходящо техническо оборудване. Симултанният превод е подходящ за по-дълги комуникационни сесии и мероприятия, тъй като позволява смяна на преводачите на няколко часа, което е важно при непредвидено удължаване на разговорите.

При симултанния превод може да се използват няколко (най-често двама) преводачи. Ключовото при процеса е, че преводът е синхронизиран с думите на говорещия пред аудиторията. Тези специализирани услуги намират приложение във всеки отрасъл на икономиката, надскочил националните граници.

Симултанен превод се използва в редица случаи, включително:

Консекутивен превод

Консекутивни наричаме устни преводи, при които преводачите предават посланието, докато говорещият изчаква те да приключат и едва след това продължава. Това е един от най-масово използваните подходи при мероприятия с международен характер.

Консекутивният превод е доста популярен в редица ситуации, включително:

Търсите устни преводи на топ ниво и разумна цена? Консекутивни или симултанни, услугите на преводаческа агенция „Нова Транслейт“ ще отговорят на изискванията ви!

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?