Все по-често нашите клиенти обръщат към нас с молба за услугата Редакция на машинен превод.

Наричана още Post-edit, тя представлява процеса, при който лингвисти коригират машинногенериран превод, за да постигнат удевлотворителен краен продукт. Концепцията на този вид услуга е свързана с предварителна редакция. Най-добри резултати от машинния превод могат да се получат, ако текстът за превод предварително се редактира, като се приложат принципите на т.нар. контролиран естествен език (controlled natural language).

Макар че често качеството на преведения текст е изненадващо високо, абсолютно винаги се налага той да бъде изчистен от грешки от човек. Това е така, защото колкото и напреднали да са технологиите, в частност системите за машинен превод, добрият превод е по-скоро изкуство и като такова не може за него да се разчита изцяло на машина.

Като цяло съществуват два типа редакция на машинен превод – повърхностен и задълбочен. При повърхностния основната цел на редактора е да изчисти преведения текст от груби, смислови грешки, докато при задълбочения, както предполага и името, се прави цялостна редакция – коригират се всякакви лингвистични и смислови грешки, придават се нюансите на текста и дори игрите на думи.

За нас в „Нова Транслейт“ една от основните ни ценности, заложени във фирмената ни култура, е стремежът към иновации, като полагаме всички усилия да бъдем в крачка с модерния свят. Част от тези усилия е предлаганата от нас услуга за редакция на машинен превод.

Работният процес, който сме приели за извършване на тази услуга е следния: получаваме генериран машинен превод в преводачески софтуер или експортиран в текстови файл (.doc, .docx и др.), клиентът уточнява степента на редакция, която очаква за конкретния проект, и текстът се препраща към лингвист за редакция. Ако клиентът желае, редактираният вече текст може да се изпрати и за последваща редакция от втори лингвист.

Вече имаме реализирани много подобни проекти и ще се радваме да осъществим и вашия!

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?