Легализацията е една от топ услугите, които „Нова Транслейт“ предлага на своите клиенти, желаещи да използват съответните документи извън България.

Агенция „Нова Транслейт“ има сключен договор с Консулския отдел към Министерството на Външните работи на Република България за извършване на официални преводи на държавни книжа с международно значение и насоченост. Благодарение на този факт, ние лесно можем да легализираме желаните от вас документи, за да послужат те във всяка държава, в която са необходими.

Какво представлява легализацията?

Различните документи се легализират по различен начин. Често това става чрез т.нар. Apostille, който се полага от различни държавни институции.

Печатът Apostille може да се издаде от държави, които са членки по Хагската конвенция през 1961 г.

Печатът Apostille представлява държавна заверка, която следва стандартни правила, и в България се полага от редица институции, сред които:

От 2018 г. насам нотариусите заверяват преводи към български език (т.е. преводите на чуждестранни документи) задължително в присъствието на заклет преводач. Легализацията на различните документи се извършва по различен начин и често това означава валидирането им посредством Апостил, за да бъдат използвани пред официалните органи на друга държава. Печатът Апостил осигурява признаване на документа без допълнителна верификация в държавите, които са подписали Хагската конвенция от 1961 година.

Печатът Апостил представлява държавна заверка, която следва стандартни правила и може да бъде придобита от различни държавни органи, включително Министерство на външните работи, Министерството на образованието и науката, Министерство на правосъдието и т.н., спрямо своето предназначение и специфика.

Ние от преводаческа агенция „Нова Транслейт“ разполагаме с над 120 заклети преводачи, специализирани в превод на документи на над 50 езика, включително различни езикови комбинации между тях.

При нас можете да легализирате:

При нужда от превод на документа, който следва да бъде заверен, то той се превежда от заклет преводач, част от нашия екип, който се подписва под него, удостоверявайки истинността на превода. След това документът бива легализиран по съответния ред, според своето предназначение.

Търсите бърз, лесен и удобен начин да легализирате важни за вас документи? Бързате, а не искате да плащате прекалено висока цена? „Нова Транслейт“ ще отговори на изискванията ви в необходимите срокове!

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?