DTP е абревиатура на Desktop Publishing – услуга, която може да се окаже критично важна при превода на цял проект. Целта на многоезичната предпечатна подготовка е да предостави лесен начин за превод на различни елементи от документ и запазване на цялостната визия и Look & Feel концепция.

В „Нова Транслейт“ предоставяме DTP услуга, която следва напълно желанието на клиентите да се спази цялостната графична концепция на даден документ, без значение на какъв език е съдържанието в него.

Desktop Publishing е фундаментален компонент при интернационализация на документи, включително при предпечатна подготовка. Възползвайки се от тази услуга, вие ще можете да запазите:

Важното при този тип преводи, предлагани от „Нова Транслейт“ е, че можете да предоставите документ на един език, а ние ще имаме грижата той да бъде преведен, без да се губи идеята му на комплексно ниво. Нашият екип ще се погрижи и за културната адаптация, в случай че част от графичното съдържание не е подходящо за целевата аудитория в съответната държава. Ние използваме адаптирани решения при предаване на текстовите послания, предназначени за съответната целева група и 100% съобразени с дизайна и визията на съответния документ.

Къде е необходим DTP?

Защо ни е необходим DTP?

Основната причина да изберете подобна услуга е запазването на визуалната и текстовата част на документа, възможно най-близко до тази на оригинала. Често преводът на един текст би дискредитирал цялостната визия. В такива ситуации добрата практика е той да бъде предаден по начин, който да я съхрани такава, каквато е в оригинал.

Екипът на „Нова Транслейт“, фокусиран върху многоезичната предпечатна подготовка (DTP), е с дългогодишен опит и широк спектър компетенции, справяйки се безпроблемно с всякакви файлове и изисквания.

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?