Какво определя цената на превода?

Цената се определя единствено и само от езиковата комбинация.
Не се влияе от срока и сложността на превода.

За получаване на индивидуална оферта можете да изпратите текста за превод на имейл office@novatranslate.com или да се свържете с нас на телефон: +359 877/750 460. Отговаряме на имейли в рамките на няколко часа, ако са изпратени в работно време преди 16 ч.

Какво представлява официалният превод?

„Официален превод“ в повечето случаи означава превод на официална фирмена бланка с подпис на преводача и печат на фирмата.

Какво представлява легализацията?

„Легализация“ означава даден документ да бъде снабден с всички необходими реквизити (подписи, печати и др.), изисквани според българското законодателство за неговата заверка, и след това заверен – често в комбинация с превода – от българска институция.

От 2018 г. преводът на документите, издадени в чужбина, се легализират от нотариус в присъствието на преводач със сертификат от МВнР.

Различните документи се легализират по различен начин и също така не всеки документ подлежи на легализация.

Може да се свържете с нас на телефон +359 877/750 460 или на office@novatranslate.com и с удоволствие ще отговорим всеки ваш въпрос.

Какво е Apostille (Апостил)?

Печатът Apostille представлява стикер или печат, удостоверяващ подписа на длъжностното лице, подписало документа, и печата на институцията, издала документа.

Печатът Apostille се поставя от няколко институции в страната: МВнР, НАЦИД и Министерство на правосъдието.

Документи, издадени от властите на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с Apostille, поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването.

За повече информация може да се свържете с нас на телефон +359 877/750 460 или на office@novatranslate.com и с удоволствие ще отговорим всеки ваш въпрос.

Научи за друга услуга

Разполагаме с вътрешен екип от експерти преводачи, в следните услуги:

Имате проект за нас?