Преводаческа агенция „Нова Транслейт” извършва технически преводи в областта на машиностроенето, автомобилната индустрия, производството на различни стоки и други браншове. Спецификата при техническите преводи се определя за всеки отделен проект и се съставя терминологичен речник за клиента. Използваме услугите както на преводачи – специалисти в съответния бранш или с техническа специалност, но и консултанти – инженери. Целта е да се постигне максимална точност при техническия превод, без да се губи информация или да бъде некоректно предадена. Това се получава при „механичен превод”, когато няма задълбочаване и разбиране на материята и когато агенцията има малко или никакъв опит. „Нова Транслейт“ разполага с екип специалисти в сегмента на техническите преводи, който притежава нужните познания както в областта на техническата лингвистика, така и като преводачески опит.

Техническите преводи, които извършваме са с богат асортимент на засегнатите теми – като започнем от ръководства за употреба на устройства и машини и стигнем до описание за полезен модел или патент на технология/ технологично устройство.

Защо да изберете „Нова Транслейт“ за технически преводи?

Преводаческа агенция „Нова Транслейт” е надежден и опитен партньор в техническите преводи на вашата компания!

Научи за друга индустрия

Имате проект за нас?