„Нова Транслейт” повече от 5 години извършва юридически преводи. Широкият спектър от регулаторни особености на местните законодателства в различните държави ни е създал богат опит както в преводи от търговското право, но също в административното и др. Ние от Нова Транслейт ще ви помогнем при превода на всеки казус със статут на правна документация – независимо дали касае превод на договори, споразумения или превод на заявления към местно законодателство.

Нашите преводачи и специалисти по международно право винаги намират правилния подход, за да бъдат интересите ви защитени и информацията да бъде преведена по желания начин.

Отговорността на този тип работа е причината да предлагаме стриктно профилирани експерти с богат лингвистичен капацитет, специализирани в юридическите преводи, за да бъдете абсолютно сигурни, че нищо не е оставено на случайността. Високото ниво на специализация осигурява ефективна защита срещу евентуални проблеми, възникнали след погрешна интерпретация на извадени от контекста ключови понятия от юридическо-правния свят.

Специализираната терминология и естеството на работата предполагат юридическите преводи да се реализират от доказани експерти с дългогодишен опит. Сред важните за работата детайли е умелото познаване на материята – както от лингвистична гледна точка познаване на терминологията, така и от гледна точка на целите, които клиента ни иска да постигне със съответното правно действие.

Защо да изберете „Нова Транслейт“?

„Нова Транслейт“ е доверен партньор на над 100 компании, опериращи в цяла Европа, избрали професионализма на нашия екип.

Научи за друга индустрия

Имате проект за нас?